Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Klaudyna Jarzec-Koślacz oraz Emilia Miśkiewicz świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych.

Czytaj więcej...

Usługi

Nasze usługi zorientowane są głównie na Klientów biznesowych, ale także i indywidualnych. Nasza pomoc jest kompleksowa i swoim zakresem obejmuje szeroki wachlarz wielu dziedzin prawa.

Czytaj więcej...

Publikacje

Prev Next

Publikacje

Maj 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w spawie o zasiedzenie dotyczący nieruchomości położonej w Warszawie - Targówek Fabryczny, należącej do rodziny Klienta od końca XIXw., a utraconej na mocy dekretu Bieruta.    Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną jest możliwe.  Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego poczynając od 2012 roku.    Kwiecień 2019  Dla naszego Klienta - Wspólnoty Mieszkaniowej - uzyskaliśmy wyrok nakazujący wydanie dokumentacji budowy i dokumentacji technicznej inwestycji. Podstawę roszczenia stanowił art. 60 w zw. z art. 3 pkt. 13 i pkt. 14 ustawy Prawo budowlane. Istotą postępowania było wykazanie przed sądem, iż przedmiotowa dokumentacja rzeczywiście powstała.    Luty 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego w wyniku przedsądowych negocjacji doprowadziliśmy do ustalenia naruszonej granicy pomiędzy sąsiadującymi ogródkami przynależnymi do lokali mieszkalnych.    Podpisanie weksla in blanco nie zawsze przesądza sprawę. Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy wyrok oddalający przeciwko niemu w całości powództwa o zapłatę z weksla in blanco.    Od Grudnia 2018 Kancelaria bierze udział...

Czytaj wiecej...

Publikacje

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3482&co=polecane   2. Czy klient ma wpływ na OWU? http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3216&co=naj_wyd   3. Windykować i być windykowanym - porady dla MSP http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3083&co=naj_wyd   4. Gwarancja ubezpieczeniowa alternatywą dla gwarancji bankowej http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2744   5. MSP w galerii http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=2586&dz_id=35   6.Stosowanie weksla przez MSP w stosunkach pracy http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2692

Czytaj wiecej...