Kolejne wygrane sprawy sądowe

Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy poinformować o kolejnych sukcesach Kancelarii, tym razem w zakresie sporów sądowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. W ciągu ostatniego miesiąca, pozytywnie dla naszych Klientów zakończyły się dwie sprawy sądowe. Każda sprawa miała inny stan faktyczny. Kancelaria wykazała się skutecznością działania, a także profesjonalizmem i rzetelnością. W pierwszej sprawie udało nam się uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie pojazdu w wyniku wjechanie samochodem w wyrwę w jezdni. Mimo odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń w postępowaniu przedsądowym, sąd w toku postępowania przychylił się do reprezentowanego przez nas stanowiska i zasądził dochodzone odszkodowanie. Druga sprawa skierowana była przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę odsetek od wypłaconego wcześniej odszkodowania. W tej sprawie ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, lecz po złożonym przez Kancelarię odwołaniu przyznał odszkodowanie, konsekwentnie odmawiając jednak zapłaty odsetek. Kwota odszkodowania była znacząca, okres czasu za jaki należne były odsetki był długi, zatem gra niewątpliwie warta była świeczki. Nasza Kancelaria zakończyła sprawę pomyślnym wynikiem w I instancji, a Sąd II instancji oddalił apelację ubezpieczyciela.