Termin zawarcia umowy przyrzeczonej określony w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości a sama umowa przedwstępna

,

W obrocie prawnym zdarza się, że strony chcą zawrzeć jakąś umowę, lecz jej zawarcie jest w danym momencie niedogodne lub niemożliwe (z różnych przyczyn – czasowego braku środków lub potrzeby uzyskania odpowiednich zezwoleń). W celu zapewnienia możliwości zawarcia umowy, mogą zawrzeć umowę przedwstępną. Jest to instytucja uregulowana w art. 389 i 390 kodeksu cywilnego.

Nie jest to konieczne dla ważności umowy przedwstępnej, lecz strony mogą określić w niej postanowienie zawierające termin, do którego umowa przyrzeczona (czyli ta, którą chcą zawrzeć w przyszłości) ma być zawarta. Określenie terminu ogranicza stan niepewności co do istnienia stosunku prawnego, dlatego też w praktyce obrotu nieruchomościami termin określany jest konkretną datą lub datą graniczną.

Wiemy już, że strony mogą określić w umowie przedwstępnej termin, w którym zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną. Jakie powstaną jednak skutki, jeśli termin upłynie? Zgodnie z ugruntowanym w tej materii orzecznictwem, określony w umowie przedwstępnej termin zawarcia umowy przyrzeczonej nie jest terminem końcowym, a jedynie terminem spełnienia świadczenia. Nie jest to termin wygaśnięcia umowy przedwstępnej ani zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej – wręcz przeciwnie, jest to początek okresu, w którym strony mogą wymagać względem siebie zawarcia umowy przyrzeczonej lub otrzymania innych świadczeń wynikających z umowy.

Od dnia upływu terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej określonego w umowie przedwstępnej rozpoczyna się roczny bieg przedawnienia wynikających z niej roszczeń. Innymi słowy, od ziszczenia się terminu określonego w umowie strony mają rok, aby żądać względem siebie świadczeń wynikających z umowy przedwstępnej.

Zawierając umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, warto zadbać, aby w umowie tej znalazły się zapisy pozwalające na rozwiązanie umowy przedwstępnej lub odstąpienie od niej w sytuacjach określonych w umowie.