Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego ostateczność i prawomocność decyzji zezwalającej na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

, ,

Uzyskanie decyzji zezwalającej na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca to jeszcze nie koniec procedury. Trzeba jeszcze wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego ostateczność i prawomocność decyzji. Wzór wniosku udostępniamy w wersji pdf.

wniosek o wydanie ostatecznej i prawomocne decyzji (002)