Świece do masażu są produktem kosmetycznym

,

Masaż jest jedną z najpopularniejszych metod łagodzenia stresu. Gabinety kosmetyczne i SPA prześcigają się w ofertach różnych stylów masażu, od masaży klasycznych po egzotyczne. Dużą popularnością cieszą się masaże świecą. Profesjonalne świece do masażu są produktami kosmetycznymi.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Aby produkt był zaklasyfikowany jako produkt kosmetyczny musi spełnić całość definicji i spełniać wszystkie trzy punkty: formę, miejsce aplikacji i funkcje. Świece do masażu spełniają definicję produktu kosmetycznego.

Powołane rozporządzenie zawiera wymagania prawne jakie muszą być spełnione przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek, w szczególności dotyczące składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Świece do masażu powinny zostać zarejestrowane w bazie CPNP oraz przed wprowadzeniem do obrotu uzyskać ocenę bezpieczeństwa wydaną przez Safety Assessora. Ponadto, świece do masażu powinny być prawidłowo oznakowane. Lokal, w którym produkowane są świece do masażu powinien być dostosowany do wymogów Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP). Gdy lokal, w którym produkowane są kosmetyki jest już dopasowany do wytycznych GMP, trzeba złożyć wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w danym mieście. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od rozpoczęcia wytwarzania kosmetyków.