USŁUGI Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, choroby zawodowe

Prawo pracy to dziedzina, z którą większość osób ma do czynienia, czy to po stronie pracodawcy, czy po stronie pracownika. Pomoc prawna z zakresu prawa pracy polega zarówno na bieżącym doradztwie prawnym, jak i reprezentowaniu Klientów (pracodawców i pracowników) w postępowaniu sądowym. Świadczymy również pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności w sprawach odwołań do Sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. o rentę z tyłu niezdolności do pracy, o wysokość świadczenia emerytalnego). Kancelaria doradza również w postępowaniach o stwierdzenie choroby zawodowej.

W ramach postępowań sądowych najczęściej występujemy w imieniu Klientów z następującymi roszczeniami:

 • odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przywrócenie do pracy
 • dszkodowanie za mobbing
 • odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • odprawa przy zwolnieniach grupowych
 • ustalenie stosunku pracy

W ramach bieżącej obsługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców wykonujemy następujące czynności:

 • prowadzenie sporów pracowniczych
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie postępowań w sprawach ZUS
 • sporządzanie opinii prawnych
 • zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji

W ramach postępowań o stwierdzenie choroby zawodowej pomagamy w przygotowaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, wniosku o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Reprezentujemy w postępowaniu administracyjnym, a następnie w postępowaniu sądowo-administracyjnym w przypadku wniesienia odwołania od decyzji o braku podstaw do stwierdzeniu choroby zawodowej.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Biznes ikona
 • Prawo spadkowe ikona
 • rozwód ikona
 • Procesy, windykacja należności, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Prawo pracy
 • Odszkodowania
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona

Osoba do kontaktu – ubezpieczenia społeczne, choroby zawodowe

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Osoba do kontaktu – sprawy pracownicze

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl