USŁUGI Procesy, windykacja należności

Zarówno przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również w życiu prywatnym, często pojawiają się sprawy, które wymagają reprezentacji przed sądem. Z sukcesami reprezentujemy klientów w zawisłych sporach sądowych. Zapewniamy zarówno stawiennictwo na rozprawach, posiedzeniach, jak i przy poszczególnych czynnościach, jak i sporządzanie oraz składanie wszelkich pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, skarg, apelacji, kasacji). Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy narażeni są na kontakt z nierzetelnym kontrahentem, a w konsekwencji powstanie niezaspokojonych należności. Również w życiu codziennym, często spotykamy się z sytuacją, że dłużnicy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Ze względu na różnorakie zawiłości, ważne jest, aby przy prowadzeniu takiej sprawy skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu należności. Podejmujemy polubowne próby odzyskania należności, a w razie potrzeby występujemy na drogę sądową oraz dochodzimy wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.

Nierzadko zdarzają się również sytuacje, kiedy osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, musi podjąć obronę przed prowadzonym przeciwko niej postępowaniem egzekucyjnym. Oferujemy pomoc w tak zwanych postępowaniach przeciwegzekucyjnych, tj. w zakresie wyłączenia określonego składnika majątku spod egzekucji (np. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowego), bądź pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności (w konsekwencji doprowadzenie do umorzenia egzekucji). Takie działania mogą okazać się konieczne w przypadku skierowania egzekucji do składnika majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, bądź sytuacji gdy dochodzona wierzytelność została już spłacona.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Biznes ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • rozwód ikona
 • Procesy, windykacja należności, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Umowa deweloperska
 • Odszkodowania
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona

Osoby do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl