USŁUGI Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy

Kancelaria świadczy usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych i spółek deweloperskich.

Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkaniowym oraz spółkom deweloperskim oferujemy obsługę prawną w zakresie konkretnie zleconych czynności, jak również stałą obsługę prawną.

W ramach współpracy oferujemy opiniowanie i sporządzenie statutów, regulaminów oraz projektów uchwał organów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych czy spółek deweloperskich. Oferujemy również opracowywanie projektów i negocjacje umów.

Reprezentujemy Wspólnoty, Spółdzielnie Mieszkaniowe i spółki deweloperskiego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Prowadzimy sprawy o wydanie i opróżnienie lokalu (eksmisję). Doradzamy i reprezentujmy w sprawach dotyczących stosunku najmu, jak również w dochodzeniu należności czynszowych czy też z należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Biznes ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • rozwód ikona
 • Procesy, windykacja należności, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Umowa deweloperska
 • Odszkodowania
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona

Osoby do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl