Medal pamiątkowy

Dziękuję Prezydium Rady OIRP w Warszawie za wyróżnienie mnie medalem pamiątkowym z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, którego zupełnie się nie spodziewałam. Wzruszenie i motywacja do dalszego działania.

Dziękuję raz jeszcze.