USŁUGI Podział majątku a nieruchomości

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność obowiązuje do czasu kiedy małżonkowie nie dokonają w drodze umowy zmiany ustroju majątkowego obowiązującego w ich małżeństwie, dojdzie do rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub orzeczenia separacji. Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska ustaje również w drodze orzeczenia sądowego i przymusowego zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej.

Bardzo często jednym ze składników wchodzących w skład majątku wspólnego dorobkowego, jest nieruchomość.

Podziału majątku dorobkowego, w tym wspólnej nieruchomości, można dokonać na dwa sposoby: w ramach zgodnej umowy zawartej przed notariuszem w formie aktu notarialnego lub w przypadku braku porozumienia na drodze postępowania sądowego.

Jeżeli małżonkowie, oprócz majątku wspólnego, posiadali również majątki odrębne, to przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej sąd rozstrzyga jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na majątek osobisty danego małżonka podlegają zwrotowi lub jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia dokonane z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny podlegają zwrotowi. Małżonek, którzy np. od swoich rodziców otrzymał w drodze darowizny określoną kwotę pieniędzy, a którą następnie przeznaczył na zakup wspólnej nieruchomości, w ramach podziału majątku dorobkowego, może domagać się zwrotu tej kwoty.

W ramach podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej możliwe jest zgłoszenie żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym.

W ramach współpracy oferujemy:

 • doradztwo prawne dotyczące możliwości i sposobów podziału majątku, w tym analiza sytuacji majątkowej i prawnej klienta, ocena ryzyka i korzyści związanych z różnymi rozwiązaniami, przygotowanie strategii postępowania
 • przygotowanie i negocjowanie umowy o podział majątku wspólnego
 • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego, w tym przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego dorobkowego i dalszych pism procesowych
 • udział w mediacji i negocjacjach
Na stronie głównej możesz zapoznać się z kompletną ofertą usług prawnika nieruchomości z Warszawy. Koniecznie zapoznaj się także z naszą ofertą na usługi prawnika od spraw spadkowych w Warszawie.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • porady prawne - ikona
 • radca prawny - nieruchomości - ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Podział majątku a nieruchomości - ikona
 • Biznes ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona

Osoba do kontaktu

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl