USŁUGI Prawo administracyjne

Jedną z dziedzin należących do kręgu zainteresowania Kancelarii jest prawo administracyjne. Prawo administracyjne jest najbardziej powszechnym, albowiem na co dzień spotkają się z nim zarówno Klienci indywidulani jak i Klienci biznesowi. Kancelaria doradza oraz reprezentuje klientów w sprawach toczących się przed:

 • organami administracji w tym dotyczących uzyskania decyzji administracyjnych, jak również pozwoleń na budowę, koncesji, zezwoleń, licencji i innych
 • przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Kancelaria sporządza również informacje i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, na które składa się prawo materialne, postępowania administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Biznes ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona

Osoba do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl