USŁUGI Prawo kosmetyczne

Produkcja kosmetyków i obrót nimi są uregulowane przez cały szereg przepisów. Przepisy nakładają na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg obowiązków, a także kary finansowe za błędy i niedociągnięcia. Kancelaria udziela wsparcia prawnego przy wprowadzeniu kosmetyku na rynek, jego oznakowaniu i rejestracji oraz wycofaniu z obrotu. Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej. Reprezentuje przedsiębiorców kosmetycznych na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Pełna oferta usług oferowanych przez naszego warszawskiego adwokata od nieruchomości znajduje się na stronie głównej.
Prawnik od spraw spadkowych Warszawa - zapoznaj się z jego ofertą i cennikiem za usługę.

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • porady prawne - ikona
 • radca prawny - nieruchomości - ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Podział majątku a nieruchomości - ikona
 • Biznes ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona

Osoba do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl