USŁUGI Prawo nieruchomości

Wiodącą specjalizacją Kancelarii są kompleksowe usługi i porady z zakresu prawa nieruchomości. Każdą sprawę rozpoczynamy od wnikliwego badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence), a następnie dobieramy właściwą drogę postępowania. Identyfikujemy ryzyko, doradzamy jak je ograniczyć lub wyeliminować.

Oferujemy:

 • analizę (due diligence) i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizę spółek będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych
 • doradztwo i reprezentacje w transakcjach zbycia lub nabycia nieruchomości gruntowych i lokalowych
 • reprezentacje w negocjacjach dotyczących nieruchomości m.in. inwestycyjnych i wykonawczych
 • ustanawianie zabezpieczeń oraz znoszenie obciążeń nieruchomości (przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawa osobiste, służebności, dożywocie, hipoteka)
 • obsługę procesu inwestycyjno-budowlanego

  Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu nieruchomości, w tym w szczególności:

 • postępowania wieczystoksięgowe
 • zasiedzenie własności nieruchomości, zasiedzenie służebności gruntowej
 • zniesienie współwłasności
 • podział majątku
 • ustanowienie/zniesienie służebności drogi koniecznej
 • ustanowienie/zniesienie służebności przesyłu
 • rozliczenie nakładów na nieruchomości
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • naruszenie posiadania
 • wydanie nieruchomości, opróżnienie lokalu
 • w sporach wynikających z umowy najmu lub dzierżawy
 • w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste
 • reprezentujemy właścicieli nieruchomości w procesach o odszkodowania w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ponadto oferujemy przygotowywanie:

 • umów deweloperskich
 • sprzedaży nieruchomości (przedwstępnych i przyrzeczonych)
 • umów inwestycyjnych
 • umów najmu, w tym w szczególności powierzchni w centrach handlowych zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy
 • umów dzierżawy
 • umów zarządu nieruchomościami
Prawnik nieruchomości z Warszawy ---> PEŁNA OFERTA <--- Warszawski prawnik do spraw spadkowych

Zobacz nasze pozostałe specjalizacje:

 • Nieruchomości, ikona
 • porady prawne - ikona
 • radca prawny - nieruchomości - ikona
 • Wspólnoty mieszkaniowe i deweloperzy
 • Umowa deweloperska
 • Prawo administracyjne, ikona
 • Spadki i podział majątku ikona
 • Podział majątku a nieruchomości - ikona
 • Biznes ikona
 • Przedszkola i żłobki, ikona
 • Prawo kosmetyczne - ikona
 • Ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku, ikona

Osoby do kontaktu

Klaudyna Jarzec Koślacz - radca prawny

Klaudyna Jarzec-Koślacz – radca prawny tel. 796 888 559 klaudyna.jarzec@jkmkancelaria.pl

Emilia Miśkiewicz - radca prawny

Emilia Miśkiewicz – radca prawny tel. 509 425 779 emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl