Fotografowanie dłoni klientek salonu kosmetycznego

Popularną praktyką wśród manikiurzystek jest chwalenie się wykonanymi dla klientek paznokciami poprzez publikację ich zdjęć w internecie, także w social mediach. Czy prawo odnosi się także do tego aspektu prowadzonej działalności? Na pewno warto rozważyć kilka kwestii, choćby to, czy należy o tym klientkę jedynie poinformować, czy jednak potrzebujesz jej zgody? A może musisz uzyskać zgodę w jakiejś formie, np. pisemnej?

Wizerunek a dłonie człowieka

Wizerunek to wszystkie dostrzegalne cechy człowieka, które tworzą jego wygląd zewnętrzny i który umożliwia identyfikację konkretnej osoby spośród innych. Jest on chroniony przez prawo zarówno w regulacjach krajowych (np. poprzez art. 23 Kodeksu cywilnego, który zalicza wizerunek do kategorii dóbr osobistych), jak i w regulacjach europejskich (RODO z 27 kwietnia 2016 roku, ponieważ można uznać wizerunek człowieka za jego dane osobowe). Warunkiem przyznania ochrony wizerunku jest rozpoznawalność danej osoby – czyli, czy można po jakimś utrwalonym elemencie danego człowieka rozpoznać (np. po twarzy, po charakterystycznym sposobie ubierania się, po oryginalnym głosie, albo też po dłoniach). Polskie sądy uznają także, że dla spełnienia wymogu rozpoznawalności istotne jest, aby przedstawione cechy pozwalały rozpoznać i zidentyfikować konkretną osobę, a nie jedynie wywołać skojarzenie o tej osobie. Ponadto, dana osoba musi być rozpoznawalna po tym utrwalonym fragmencie przez szersze grono osób trzecich (jak sąsiedzi, współpracownicy), a nie jedynie przez osoby najbliższe. Jeśli wymagania te nie są spełnione – nie będzie to utrwalony wizerunek człowieka.

Czy zatem dłonie człowieka są jego wizerunkiem? Raczej nie, choć jest szeroki zakres sytuacji, w których zdjęcie dłoni człowieka będzie utrwaleniem jego wizerunku i tym sytuacjom należy się przyjrzeć. Najprościej mówiąc, zdjęcie dłoni będzie utrwalonym wizerunkiem, kiedy po tym zdjęciu będzie dało się rozpoznać i zidentyfikować ich posiadacza. Zatem utrwalonym wizerunkiem będzie zdjęcie czyichś dłoni, które jest podpisane (choćby poprzez oznaczenie klientki na zdjęciu umieszczonych w social mediach). A zdjęcie niepodpisane? Tu trzeba oceniać sytuację każdorazowo. Zdjęcie dłoni może być na przykład utrwalonym wizerunkiem, jeśli czyjeś dłonie są bardzo charakterystyczne (czy to naturalnie czy poprzez elementy dodane – jak tatuaże). Zdjęcie dłoni może także zawierać wizerunek człowieka, jeżeli widoczne na zdjęciu będą inne charakterystyczne elementy, które pozwolą na identyfikację danej osoby, np. mankiet nietypowego swetra.

Jak więc widać, sytuacja nie jest jednoznaczna i wydaje się bezpieczniejszym uznać, że zdjęcie dłoni człowieka może być jego wizerunkiem chronionym przez prawo. Skutki takiej sytuacji będziemy opisywać poniżej.

Utrwalanie wizerunku bez rozpowszechniania

Innymi słowy – robisz zdjęcie dłoni klientki, zapisujesz je na swoim komputerze, ale jeszcze nigdzie go nie udostępniasz.

Niewątpliwie, jeśli zapisujesz na komputerze zdjęcie klientki podpisane jej imieniem i nazwiskiem, przetwarzasz jej dane. Jeśli nie podpisujesz tych zdjęć, ale na podstawie zdjęć można klientkę zidentyfikować, także przetwarzasz jej dane. Aby więc zapisywać takie zdjęcia na swoich nośnikach, potrzebujesz zgody klientki na utrwalanie wizerunku.

Rozpowszechnianie wizerunku

Innymi słowy – zdjęcia dłoni klientki publikujesz już w internecie.

Jeśli publikujesz zdjęcie dłoni klientki, na podstawie którego może być ona zidentyfikowana i rozpoznana, potrzebujesz na to jej zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Zgoda taka teoretycznie może być udzielona w dowolnej formie, zasadne jednak wydaje się posłużenie się formą pisemną. Powinna być to także osobna formuła, która zawiera zgodę na publikację wizerunku – nie wystarczy więc dodanie stosownych zapisów do twojej ogólnej klauzuli informacyjnej.

A co powinno znaleźć się w takiej zgodzie? Przede wszystkim sama zgoda na publikację wizerunku, także imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który będzie udostępniał wizerunek, okoliczność udostępnienia wizerunku (gdzie i w jakim celu będzie udostępniony), ponadto data i miejsce sporządzenia zgody, imię i nazwisko osoby udostępniającej wizerunek, a także oczywiście podpis osoby użyczającej wizerunku. Uzasadnione będzie także dodanie stosownej informacji o możliwości wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.