Własność lokalu a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

,

Prawo nieruchomości włada bardzo szerokim zakresem pojęć odnoszących się do nieruchomości. Oferuje nam między innymi możliwość nabycia nieruchomości objętej prawem własności lokalu,  jak również objętej spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Dwie wskazane powyżej formy – różnią się od siebie. Wobec tego, aby świadomie podjąć decyzje tytułem jakiego prawa chcemy nabyć nieruchomość, należy mieć na względzie poniżej przedstawione różnice i podobieństwa. Wówczas można świadomie dokonać nabycia prawa do lokalu ze wszystkimi jego konsekwencjami.

 

Cechy Prawo własności lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Podstawa prawna Kodeks cywilny,

Ustawa o własności lokali

Kodeks cywilny,

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Rodzaj przysługującego prawa Nieograniczone prawo Ograniczone prawo rzeczowe
Udział w gruncie Tak Nie
Udział w nieruchomości wspólnej Tak Nie
Księga wieczysta Tak Można założyć,

ale nie trzeba

Kto jest właścicielem lokalu Ten, kto nabył na własność lokal Spółdzielnia mieszkaniowa
Zarządca budynku Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa
Możliwość zmiany przeznaczenia lokalu (np. z mieszkalnego na użytkowy) Tak Za zgodą spółdzielni mieszkaniowej
Obciążenie prawem dożywocia Tak Nie
Zbywalność Tak Tak
Dziedziczenie Tak Tak
Możliwość najmu Tak Tak
Możliwość sprzedaży Tak Tak
Obciążenie hipoteką Tak Tak
Możliwość prowadzenia egzekucji Tak Tak
Forma nabycia/zbycia Akt notarialny Akt notarialny